Thursday, 3 January 2013

開 (Hiraku)

Surah Al-Fatihah

Mafhumnya:
  1. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
  2. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.
  3. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
  4. Yang menguasai hari pembalasan.
  5. Hanya kepada-Mu kami sembah dan hanya pada-Mu kami meminta pertolongan.
  6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
  7. (Iaitu) Jalan yang Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) yang Engkau murkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...