Objektif


  • Menjadi tempat rujukan mahasiswi Islam dalam pemasalahan agama dan untuk menilai sesuatu pemasalahan umum
  • Menerapkan nilai-nilai murni yang tinggi untuk melahirkan mahasiswi yang berpendirian unggul lagi terpuji.
  • Memberi kesedaran mahasiswi dalam peranan mencorak kecemerlangan ummah.
  • Menjalinkan hubungan baik dan bekerjasama dengan  Pusat Islam, staf dan exco siswi MPP dan persatuan dalam UMP lain.
  • Menyemai dan menyuburkan ukhwah sesama ahli SAHAM  khususnya dan sesama mahasiswi Islam yang lain.
  • Mengadakan program-program tertentu untuk warga kampus khususnya mahasiswi Islam UMP.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...